Blog

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy


reklamacie V zmysle obchodných podmienok máte u nás možnosť vrátiť tovar bez udania dôvodu do 30 kalendárnych dní od prevzatia balíčka. K nepoužitému a nepoškodenému tovaru pribaľte vyplnenú žiadosť odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru do 30 dní podľa inštrukcií. Po prijatí spätnej zásielky balíček skontrolujeme a vrátime vám sumu za tovar rovnakým spôsobom, aký ste použili pri úhrade objednávky pokiaľ sa spolu nedohodneme na inom spôsobe bez toho, aby Vám boli v tejto súvislosti účtované ďalšie poplatky.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátiť použitý hygienický tovar nie je možné, nakoľko je ďalej nepredajný.

  • Po prijatí vráteného tovaru dostanete od nás potvrdzujúci e-mail ako informáciu o tom, že sme váš tovar dostali.
  • Peniaze vám budú vrátené čo najskôr po prijatí, najneskôr však do 7 dní od prevzatia vrátenej zásielky.
Spolu s vráteným tovarom nezabudnite poslať originál záručného listu a doklad o kúpe, teda všetky dokumenty, ktoré ste od nás v zásielke obdržali.

V prípade nejasností sa nám môžete ozvať počas pracovných dní telefonicky na čísle +421 911 597 411 alebo e-mailom na adresu info@noezon.sk.
Copyright Noezon.sk © 2009 - 2024