Blog

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy


reklamacie Možnosť vrátiť tovar bez udania dôvodu máte v zmysle obchodných podmienok do 14 kalendárnych dní od prevzatia balíčka. Nepoužitý a nepoškodený tovar nám na vlastné náklady vrátite spolu s vyplnenou žiadosťou odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru do 14-dní! podľa inštrukcií obsiahnutých v tejto žiadosti, ktorú nájdete aj na zadnej strane faktúry. Na základe Vašej žiadosti, po prijatí spätnej zásielky a kontrole tovaru Vám bude vrátená suma za nepoškodený tovar. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátiť použitý hygienický tovar nie je možné, nakoľko je ďalej nepredajný! Vrátenie peňazí je možné bezplatne na Váš účet, alebo na adresu poštovou poukážkou s tým, že v prípade platby poštovou poukážkou Vám bude vrátená suma znížená o 1.00 €.

  • Po prijatí vráteného tovaru dostanete od nás potvrdzujúci e-mail, ako informáciu o tom, že sme Váš tovar dostali.
  • Peniaze Vám budú vrátené čo najskôr po prijatí, najneskôr však do 7 dní od prevzatia vrátenej zásielky.
Spolu s vráteným tovarom nezabudnite zaslať originál záručného listu a faktúru, teda všetky dokumenty, ktoré ste od nás v zasielke obdržali k tovaru, ktorý chcete vrátiť. V prípade nejasností sa nám ozvite v pracovných dňoch +421 944 955 554, .
Copyright Noezon.sk © 2009 - 2021