Návody a inšpirácie

Ako chránime vaše súkromie?


Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité! Robíme všetko tak, aby ste sa cítili bezpečne. Na tomto mieste nájdete všetky informácie o tom aké údaje získavame, ako s nimi nakladáme, s kám ich zdieľame. Tiež ako môžete spracovanie kontrolovať a tiež o právach, ktoré v súvislosti s tým máte.

Prevádzkovateľ, teda my

NOEZON, s.r.o.
Partizánska 2850
085 01 Bardejov
IČO: 46 380 752

Zodpovedná osobu za ochranu osobných údajov je Jozef Kozák. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom tohto dokumentu, či spracovania osobných údajov napíšte email priamo na osobneudaje@noezon.sk, alebo poštou na sídlo firmy. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky nám pridelil identifikačné čislo 201421434, ako spracovateľovi osobných údajov.

Aké údaje zbierame

Údaje o nákupe

Pri nákupe od vás žiadame údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi len vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie,  telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy platby cez internet sú realizované priamo na strane banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o tom, či platba prešla. Nedozvieme sa tak žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie meno, či zostatok na účte!

Emailové novinky

Ak nám k tomu udelíte súhlas (zaslaný v potvrdení objednávky), uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania zaujímavých noviniek a zliav, či darčekov.

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Ak ste naším zákazníkom, získavame aj údaje o tom, ako našu stránku používate. Sú to informácie napríklad ako a kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich hľadávate. Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, pomocou ktorých pristupujete k našim službám, vrátane IP adresy, nastavenia prehliadača.

Ako údaje používame

Pri poskytovaní našich služieb

Údaje, ktoré od vás získame pri vytvorení objednávky, používame na jej vybavenie, alebo aj na jej pripomenutie, ak ste objednávanie neukončili. Tieto údaje musíme taktiež použiť v našom účtovníctve.

Pri komunikácii s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zasielanie oznámení a zmenu stavov Vašej objednávky. Používame ju tiež pri odpovediach na Vaše žiadosti, sťažnosti a reklamácie.

Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám aj komerčné informácie o novinkách, darčekoch a zľavách, ktoré by Vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto emailov viete ľahko zrušiť pomocou odkazu „Odhlásiť sa“ z odberu, ktorý je na konci každého takéhoto e-mailu.

Na zlepšenie a personalizáciu marketingu

Napríklad údaje o tom, čo ste u nás nakúpili používame na to, aby sme vám vedeli odporučiť aj iné tovary, ktoré by vás mohli zaujímať.

Informácie o pohybe po celej našej stránke požívame aj pre účely reklamy a analýzy. A to ako aj na našej, tak aj na iných internetových stránkach.

Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v sekcii Cookies.

Právny základ a výklad pojmov

 • Plnenie zmluvy - v prípade objednania tovaru
 • Súhlas - v súvislosti so zasielaním komerčnej komunikácie, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný. Každý súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na osobneudaje@noezon.sk
 • Plnenie našich zákonných povinností - pri uchovaní údajov o vašej objednávke v účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou.
 • Náš oprávnený záujem - Vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie osobných údajov nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich zákonných práv.

Komu údaje sprístupňujeme

Prepravným spoločnostiam

K sprístupneniu osobných údajov tretím stranám dochádza v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili:

 • Slovak Parcel Service s.r.o. - Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 31 329 217 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3215/B/S
 • Packeta Slovakia s. r. o. - Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.105158/B

Externé spracovávanie

Vaše osobné údaje majú k dispozícii aj naši dodávatelia, ktorí pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné a technické opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

 • Speedweb, s.r.o. - (webhosting) Krásnohorská 3166/22, 851 07 Bratislava IČO: 46845682 Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.84376/B
 • Imedia Slovakia s.r.o. - (SMS brána) Švabinského 1 , 851 01 Bratislava IČO: 48130575 Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.103649/B
 • MailChimp / The Rocket Science Group LLC  - (zasielanie newsletter) 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA
 • Smartsupp.com, s.r.o. - (online chat) Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Czech Republic
 • Heureka Shopping s.r.o - Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Czech Republic

Analytické a reklamné služby

Spolupracujeme s partnermi, ktorí nám poskytujú reklamné a analytické služby. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi stránkami. Viac informácií o týchto službách nájdete v  sekcii Cookies.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje do tretích krajín neprenášame. Sú však partneri, ktorí pri spracúvaní osobných údajov takéto prenosy do USA realizujú. Tak či onak, musia a dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield. Tým poskytujú primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov.

Vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy sme vykonali a stále vykonávame všetky potrebné opatrenia, aby vaše osobné údaje boli naozaj v bezpečí. Vaše údaje sú uchovávané v bezpečných databázach na našom serveri. Databáza je chránená pred stratou, zneužitím, či poškodením!

Dĺžka uchovania údajov

V prípade, ak ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, tak ako bolo uvedené v danom súhlase, alebo kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch ak využívame vaše údaje na základe nášho oprávneného záujmu, uchováme vaše údaje, kým máme zákonom stanovený dôvod ich spracúvania s právnym základom.

Vaše práva

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, tak Vašu žiadosť vybavíme do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete e-mailom, telefonicky, alebo písomne na uvedených kontaktoch. Vo Vašej žiadosti uveďte meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme omylom neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej, tretej, osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať potvrdenie o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame. Tiež Vám poskytneme informáciu o tom, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté a tiež ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na zabudnutie (vymazanie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sa neuplatňujú zákonné výnimky:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvolaním súhlasu na spracúvanie Vašich osobných údajov
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne

V prípade, ak by mali byť Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň informujeme ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania v týchto prípadoch:

 • ak si myslíte, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje
 • spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a Vy sa rozhodnete žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy. A to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, prenesieme Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi na základe vašej žiadosti.

Právo na námietku

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. A hlavne ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Cookies, pixely – na čo slúžia

Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies, pixely a iné.

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači tak ako v počítači, tak aj v mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé kúsky kódu na stránke, alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu platnosti – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Prečo používame cookies?

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony v priebehu určitého časového obdobia. Je to preto, aby ste ich nemuseli stále zadávať vždy, keď sa vrátite na našu webovú stránku.

Súbory cookies môžu zaznamenávať aj ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa aj na to aby vám bola zobrazovaná naša reklama a tiež obsah stránky, ktorý vás zaujíma.

Aké cookies používame?

 • Funkčné a technické cookies - tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, bez nich by ste u nás (a vlastne ani inde) nenakúpili. , Zabezpečujú napríklad ukladanie tovaru do nákupného košíka, zapamätanie si obsahu košíka. Na tieto cookies si od Vás súhlas nepýtame, pretože bez nich by stránka nebola stránkou.
 • Analytické cookies - tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky. Pri týchto cookies sme urobili všetko pre to, aby sme zabránili ich zneužitiu. Súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies. Aj preto si nepýtame od vás súhlas na ich používanie. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
  • Google Analytics - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Marketingové a reklamné cookies - tieto cookies používame za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme len na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
  • Google AdWords - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
  • Facebook Pixel - Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

Vaše voľby

Máte viac možností, ako obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies:

 • Nastavenia prehliadača - väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. No dávajte pozor, pretože v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.
 • Tretie strany - na obmedzenie cookies sa dajú využiť aj riešenia tretích strán. Jedno z nich je napríklad optout.aboutads.info.
 • Vlastné riešenia partnerov - na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi priamo v tabuľkách vyššie.

Platné od 31.05.2020

Copyright Noezon.sk © 2009 - 2024