Návody a inšpirácie

Vyšívanie pre začiatočníkov

Prečítate za 6 minút

Skvelá psychohygiena dostupná pre každého. Užite si čaro vyšívania a objavte najpoužívanejšie stehy, s ktorými bude ručná práca hračka.
ID26872
12.18 €
11.49 €
ID26873
12.77 €
11.49 €
ID26874
13.36 €
11.49 €

Predný steh - running stitch

Tento steh začíname klasicky zozadu, prevlečieme nitku dopredu a vrátime sa späť dozadu, pričom si dĺžku stehu prispôsobíme podľa potreby. Ďalší steh urobíme s medzerou rovnakej dĺžky ako je náš prvý steh. Tvoríme jednoduché rovné stehy, ktoré môžu vychádzať z jedného bodu alebo byť umiestnené ďalej od seba. Dĺžku stehov môžeme prispôsobiť podľa potreby. Používa sa na miestach, kde chceme, aby vynikli jednotlivé stehy, napríklad kvety a podobne.

Zadný steh - back stitch

Začíname zozadu, ihlu prevlečieme cez začiatočný bod, urobíme klasický steh dlhý asi 5 mm. Druhý steh začíname opäť odspodu, ihlu pichneme 5 mm od konca prvého stehu a vraciame sa späť do bodu, kde končí prvý steh. Takto pokračujeme po celej dĺžke. Môžeme ukončiť uzlíkom zo zadnej strany. Tento steh sa používa napríklad na vyšívanie stoniek kvetov, tráv a podobne.

Stonkový steh - stem stitch

Začíname klasicky, zozadu prevlečieme nitku začiatočným bodom a vraciame sa späť asi 5 mm od začiatku. Ešte pred dokončením stehu (nitku si môžeme pridržať prstom) prevlečieme ihlu zozadu cez stred stehu a zatiahneme nitku. Takto pokračujeme až do konca. Vznikne nám špirála. Stonkový steh sa môže použiť napríklad na vyšívanie stoniek.

Tip: Hrúbku stehu si vieme prispôsobiť - keďže pracujeme s mulinkami, môžeme použiť všetkých 6 vláken alebo si ich rozdelíme na 2 alebo 3 vlákna.

Rozdvojený steh - split stitch

Prvý steh začíname zozadu, pretiahneme nitku dopredu a naspäť dozadu, pričom dĺžka stehu môže byť 5 mm. Druhý steh začíname tak, že ihlu vedieme zozadu dopredu cez stred prvého stehu, čiže nitku ihlou rozdelíme na polovice. Takto pokračujeme, kým nedosiahneme požadovanú dĺžku.

Retiazkový steh - chain stitch

Začíname pretiahnutím ihly zospodu podkladu. Potom pichneme ihlou naspäť k východziemu bodu a zospodu prevlečieme ihlu naspäť nahor asi 5 mm od začiatočného bodu. Kým steh dokončíme, uistíme sa, že ihla prechádza ponad nitku, a tak vytvoríme slučku. Ďalší steh začíname v mieste, kde nám vychádza nitka z podkladu.

Steh papraď - fern stitch

Začíname stredným stehom, podobne ako pri zadnom stehu. V ďalšom kroku však pridáme steh vpravo a vrátime sa do stredu. Nakoniec smerujeme ihlu vľavo a vraciame sa do stredu. Takto pokračujeme stehom v strede, vpravo a vľavo, kým dosiahneme požadovanú dĺžku. Tento steh môžeme použiť napríklad na vyšívanie jemných lístkov a rastlín.

Slučkovací steh - lazy daisy stitch

Steh začíname v hrote lupienka/lístka a následne sa ihlou vrátime do toho istého bodu, necháme si malú slučku, ktorú na druhom konci zafixujeme jednoduchým stehom. Stehy opakujeme, kým vyšijeme celý objekt. Tento steh sa používa napríklad na vyšívanie lupienkov, lístkov a podobne.

Francúzsky uzol - french knot

Začiatočným bodom prevedieme ihlu a nitku obtočíme okolo ihly 3-krát. Ihlu pichneme asi 1 mm od začiatočného bodu a kým máme ihlu zapichnutú do látky, zatiahneme si navinutú nitku. Dokončíme steh pretiahnutím ihly. Francúzsky uzlík sa používa napríklad na vyšitie jemných kvietkov, v strede väčších kvetov.

Tip: Veľkosť uzlíka si môžeme prispôsobiť. Ak obtočíme nitku okolo ihly iba raz, uzlík bude menší. Ak dvakrát alebo trikrát, uzlík bude väčší.

Plný steh - satin stitch

Používa sa na vyplnenie väčších plôch. Jednoduchými rovnými stehmi vypĺňame požadovanú plochu tak, že začíname v strede a postupne dopĺňame bočné stehy z oboch strán, kým nevyplníme celú plochu. Stehy kladieme blízko k sebe.

Ružičkový steh - woven wheel rose stitch

Základom je 5 stehov vychádzajúcich zo stredu kvetu a smerujúcich k jeho obvodu. Ak už máme pripravené tieto stehy, pretiahneme ihlu zozadu dopredu a vedieme nitku popod každý druhý pripravený steh. Začneme v strede a pokračujeme smerom k obvodu, kým nám nevznikne pekná ružička.

Tip: Ak si dáme nitku dvojmo, ružičku vytvoríme rýchlejšie.

Steh rybia kosť - fishbone stitch

Začíname špičkou a pokračujeme pridávaním stehov blízko k sebe striedavo raz z jednej strany, raz z druhej strany. Takto vytvoríme štruktúru rybej kosti. Tento steh sa používa napríklad na vyšívanie listov, krídel.

Rokokový uzlík - bullion stitch

Začneme pichnutím ihly zospodu podkladu do bodu A. Potom ihlu pichneme do bodu B, ktorý si dobre premyslíme, lebo v ňom bude uzlík končiť. Ihlu z bodu B vedieme naspäť do bodu A, ale ihlu necháme napoly zapichnutú v látke. Vezmeme nitku, ktorá tiež vychádza z bodu A a obtočíme ju okolo ihly. Počet obtočení závisí od vzdialenosti bodu A od bodu B. Ak už máme nitku dostatočne obtočenú, ihlu vytiahneme a uzlík ukončíme pretiahnutím ihly cez látku asi 1 mm od bodu B.

Copyright Noezon.sk © 2009 - 2024