Návody a inšpirácie

Online marketing v NOEZON

Prečítate za 9 minút

Spoločnosť NOEZON vznikla v roku 2009 ako e-shop, ktorý sa venoval len nechtovému dizajnu. Bývalé Top-Nechty prešli v roku 2020 zásadnou premenou. Rebranding so sebou nepriniesol len zmenu názvu. Neodmysliteľnou súčasťou firemnej identity sa stalo heslo “Tvorím, teda som” a nechtový sortiment sa rozrástol o širokú výberovku galantérskeho tovaru určeného na kreatívnu činnosť.

Pracujeme na tom, aby sme boli prístupní každej vekovej kategórii. Okrem plánovanej expanzie je našou prioritou privádzať k tvorivosti nielen dospelákov, ale aj deti v útlom veku. Chceme, aby sa NOEZON stal epicentrom tvorby - v online i offline svete.

Pod pojmom marketing si každý z nás vysvetľuje niečo iné. Obzvlášť veľká časť online marketérov si myslí, že online marketing zahŕňa iba performance marketing a tvorbu kampaní na Facebooku alebo na Googli. V skutočnosti ide o násobne komplexnejší celok, ako sa na prvý pohľad zdá. Keď hľadáme do firmy marketéra, nehľadáme špecialistu na všetko. Chceme človeka, ktorý je silný v jednej z oblastí.

Stotožňujeme sa s prirovnaním, že marketing je ako most od potenciálneho zákazníka k produktu. Ten most však musí mať nejakú stabilitu, jasný cieľ, musí byť určený pre tých správnych ľudí. Nechceme týmto zachádzať do marketingových 4P ani do iných marketingových poučiek, chceme len priblížiť optiku, akou sa v NOEZONE na marketing pozeráme.

Predtým, než opomenieme akýkoľvek marketing, rátame s tým, že ako firma máme nejaký produkt. Produkt, ktorý je aktuálny, trhom žiadaný a konkurencieschopný - svojou kvalitou a cenou. Na základe toho hľadáme spôsoby, ako ho promovať, ako promovať značku, ako ju komunikovať a akými kanálmi ju dostať k zákazníkom. Myšlienkovo a veľmi všeobecne môžeme marketing rozdeliť do piatich kategórií.

Brand marketing

Nad brandom sa zamýšľame ako nad persónou - mal by mať názor, postoj, poslanie a víziu. To všetko v NOEZONE postupne kreujeme so šikovnou agentúrou Levosphere, ktorá nám v úvode definovania našej značky naozaj veľmi pomohla, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

Zistenie všetkých kľúčových čŕt brandu sme vyťažili v spolupráci s agentúrou, no teraz, keď už vieme, kto sme, prečo tu sme a komu slúžime, pomáha nám to ďalej jasne komunikovať aj v iných oblastiach marketingu, dokonca aj pri rozhodovaní o tvorbe produktového portfólia. Naším poslaním je privádzať ľudí k tvorivosti so sloganom “Tvorím, teda som.” Je zrejmé, že do nášho produktového portfólia nemôžeme zaradiť záhradný nábytok. Prepojiť to s kreativitou by bolo dosť weird. :)

Ak pod budovaním brandu nevidíme len spustenie nejakej brandovej a vizuálnej kampane, ale všetko okolo toho (cez zákaznícku komunikáciu, komunikáciu značky, naplnenie nášho poslania naprieč celou firmou, každým zamestnancom, každým produktom, každým spokojným zákazníkom), sme bližšie k našej vízii.

V spojení s brand marketingom je možné vymyslieť veľmi veľa contentu či CSR aktivít. Tie potrebujeme dostať k našim zákazníkom, aby mali možnosť stotožniť sa s víziou značky a s krokmi, ktoré ako značka podnikáme. Tým, že riešime témy, ktoré sú im blízke, radi svojou vernosťou podporia aj ďalšie naše aktivity.

Je mylné tvrdiť, že brand marketing si nevyžaduje svoj rozpočet (a to nielen v kreatíve a v aktivitách, ale aj v platenej sfére online marketingu.) Či už hovoríme o videoreklame, vizuálnej reklame, sponzorovaných príspevkoch alebo o sponzorovaných PR aktivitách.

Jednou z brandových aktivít, na ktorých aktuálne pracujeme, je projekt realizovaný v spolupráci s TV Markíza - Prebúdzame tvorivosť v Teleráne. Pravidelnou účasťou vo vysielaní prezentujeme širokej verejnosti svoje poslanie. Vytvárame content, ktorým podporujeme tvorivosť aj u tých, ktorí ju ešte v sebe neobjavili. Hlavným cieľom tejto aktivity pre nás nie je zisk, ale budovanie povedomia. Vo vnútri našej firmy veríme, že prechod od konzumného spôsobu života k tomu tvorivému je správna cesta. Chceme túto myšlienku pretaviť aj do všetkých aktivít, ktoré nás ako firmu prezentujú navonok, smerom k našim zákazníkom.

Performance marketing

Performance marketing má v online nezameniteľné miesto. Vo väčšine e-commerce firiem tvorí veľkú časť príjmov a promuje konkrétne produkty alebo kategórie. Je to tá oblasť, o ktorej si množstvo online marketérov myslí, že je jedinou sférou marketingu, ktorú musia ovládať. No v skutočnosti je len jednou z mnohých.

Performance marketing NOEZONU pozostáva štandardne z Google Ads kampaní a z Facebook Ads kampaní, pričom využívame nejaké podporné platformy a porovnávače typu Heureka. Všetky tieto platformy si vyžadujú rozličný prístup.

Z balíka Google Ads veľmi sofistikovane pracujeme s textovými reklamami, ktoré vedú do kategórií. V rámci Google shopping využívame produktové feedy, kde sú naše kampane rozdelené podľa maržovostných skupín a období tak, aby nám silné produkty nevytllačili viditeľnosť slabšie predávaných produktov pre globálne nastavenie rozpočtu.

Vo Facebookových kampaniach sa sústredíme prevažne na vizuál a brand. Tam nám najlepšie fungujú edukatívne kampane vedúce k blogom alebo k samotnej značke.

Marketingové dáta

Pri akejkoľvek marketingovej aktivite je dôležité správne pracovať s dátami - vedieť ich správne zozbierať, analyzovať a na základe tejto analýzy urobiť patričné rozhodnutia (či už ide o naše silné stránky alebo slabiny). V NOEZONE pracujeme s Google Analytics 4, ktorý nám veľmi dobre dešifruje výkonnosť kampaní aj samotných návštevníkov našej stránky.

Výsledky kampaní priamo z reklamných nástrojov Googlu a Facebooku takisto nie sú zlé, no treba rozumieť ich skresleniam a rozličným metrikám - hlavne v oblasti pripisovania konverzií, ktoré nie vždy korešpondujú s atribučným modelom.

Aj keď drvivá väčšina trhu o týchto atribučných modeloch vie, väčšinou sa riadi last clickom, čo môže značne skresľovať niektoré podporné marketingové aktivity, ktoré v rozhodovacom procese zákazníka mohli hrať skutočne významnú úlohu. Na druhej strane, zákazníci nie sú len čísla. Sú to ľudia, ktorí majú svoje potreby, svoj životný cyklus, nejaké zvyky. My im potrebujeme lepšie porozumieť a nepozerať sa na všetko len cez dáta.

Keď je víkend a po mesiaci vykuklo slnko, nemôžeme sa čudovať, že ľudia nesedia za obrazovkou a nenakupujú, ale sú v prírode. Všetky tieto anomálie vám žiadny datametrický nástroj nedodá. Sú to tie nálady v spoločnosti, ktoré menia nákupné správanie zákazníkov. K týmto dátam je potrebné markovať si aktuálne pocity panujúce na trhu a treba prihliadať na to, že atribučný model (nech je akýkoľvek dokonalý) nám v chápaní týchto nákupných zvyklostí nepomôže. Preto je pri analýze dát a optimalizácii kampaní veľmi dôležité brať do úvahy aj tieto faktory.

Grafika a video v marketingu

Použitie iných vyjadrovacích prostriedkov ako písma na navodenie konkrétneho dojmu a zaujatie konkrétneho publika je v online jednou z priorít. V NOEZOŇÁCKOM marketingu to zaradzujeme ako samostatný marketingový skill. Grafik s marketingovým cítením je úplne nová kategória.

Takýto človek by mal klásť otázky, kde to bude, pre koho to bude a čo to má spôsobiť. Potom na scénu nastupujú grafické vyjadrovacie prostriedky, ktoré by mali čo najlepšie docieliť emóciu a zaujať to správne publikum tak, aby pri danom príspevku potenciálny zákazník zastal a venoval mu zvýšenú pozornosť.

Dnešný svet onlajnu aj offlajnu čoraz častejšie odhaľuje vizuálny smog a akúsi slepotu. Ľudia majú mnohonásobne viac podnetov marketingových posolstiev ako v minulosti. Značky sú schopné urobiť naozaj čokoľvek pre to, aby zaujali. Chorobou viacerých brandov je však potreba povedať toho veľmi veľa, zatiaľ čo čas na samotný vizuál je krátky. Preto preferujeme cielenie na konkrétnu vec, aby sme daným grafickým spracovaním komunikovali veľmi jednoducho uchopiteľné a pochopiteľné posolstvo.

Odlišnou oblasťou je videomarketing. Tvorba videa či animácie je iná šálka kávy a zaslúžili by si samotnú podkategóriu. Pre video platia rovnaké pravidlá ako pre grafiku. Čas na “catching” je ale pársekundový. Môže byť v pohybe, môže byť so zvukom, no musí byť nenásilný, neukričaný, jasne komunikujúci posolstvo.

E-mail marketing

E-mail marketing je must have hlavne pri retenčných modeloch nákupu. Robiť e-mail marketing dobre je skutočná veda. Úprimne, poznáme veľmi málo firiem, ktoré ho robia správne a efektívne tak, aby svojich prijímateľov neobťažovali. O tom, ako e-mail marketing chápeme a robíme v NOEZONE, sa dozviete viac v Levosphere podcaste, kde ho na drobné rozobral náš CEO, Jozef Kozák. Praktizujeme ho veľmi striedmo a uvážlivo. Aj keď je to jedna z najlacnejších foriem v marketingu.

Takto stručne nazeráme na marketing v NOEZONE. Každá z týchto oblastí si vyžaduje plnú pozornosť toho, kto sa jej venuje. Do nášho tímu hľadáme niekoho s čo najšírším presahom. Pokiaľ máš chuť, ideš si marketing rovnako ako my a cítiš sa silný v niektorej z opísaných kategórií, určite sa nám ozvi.

Aktuálne máme v portfóliu viac ako 20 000 produktov od dodávateľov z celého sveta. NOEZON takisto zastrešuje vývoj vlastných značiek a vlastných produktových rád. Tak ako v nail arte, tak aj v segmente galantérie. Sme firma, ktorá otvára 10 trhov a potrebujeme pomôcť v každej z týchto oblastí - či už je to sféra programovania, nákupu alebo marketingu.

Copyright Noezon.sk © 2009 - 2024